Hond, fokkerij, genetica

Pieter Oliehoek

Al tijdens zijn studie was Pieter Oliehoek zeer betrokken bij hondenfokkerij. Hij richtte zijn studie op het behoud van de IJslandse Hond en de verwantschap tussen de spitshondenrassen. Na zijn studie biologie is Pieter Oliehoek 8 jaar geleden gepromoveerd bij de leerstoelgroep Fokkerij & Genetica in Wageningen, waar hij zijn studie over behoud van populaties doorzette op gebied van genetisch beheer van kleine populaties, in het bijzonder van de cheeta. Tevens heeft hij tijdens deze PhD veel meegekregen over de fokkerij van landbouwhuisdieren. Na zijn promotie is Pieter altijd actief gebleven in het behoud van populaties. Hij werkt zowel met (zeldzame) huisdierrassen als met bedreigde diersoorten. Zo is Pieter momenteel bezig met het doorrekenen en verbeteren van het internationaal fokprogramma’s van Okapi die gehouden worden in dierentuinen als laatste redmiddel van deze ernstig bedreigde diersoort. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij werkzaam in de ICT. Zijn kennis combinatie van biologie, fokkerij van landbouwhuisdieren, behoud van diersoorten, populatie genetica en bouw van software heeft hem ertoe gebracht een website in het leven te roepen die alle hondenrassen in de toekomst een platvorm moet kunnen bieden. www.globaldogpedigree.com gaat zorgdragen voor internationaal stamboombeheer voor hondenrassen en op maat gesneden advies geven aan fokkers op basis van rekenmethoden die daadwerkelijk zorgdragen voor het behoud van de diversiteit binnen rassen en een halt toeroepen aan het dominant worden van ras specifieke genetische ziekten en aandoeningen.

Zie ook: www.breedingfordiversity.com

Direct contact
Stefanie Pontolaeng
Stefanie Pontolaeng